Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Vietcombank hưởng ứng ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam |Tin tức Doanh Nghiệp


Với tư cách là ngân hàng đối ngoại chủ lực duy nhất tại thời điểm đó, Vietcombank đã có đóng góp hết sức quan trọng cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ với đường mòn vận chuyển tiền chi viện cho chiến trường miền Nam. Khi hòa bình lập lại,Vietcombank lại tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước. Thực hiện theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, Vietcombank đã vinh dự là ngân hàng đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công và mang lại mức thặng dư lớn nhất cho ngân sách từ trước tới nay.

Cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Quảng Bình ngày 19/10/2016  vừa qua.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển hơn 53 năm qua, Vietcombank luôn hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh. Điều này được thể hiện trong tất cả các hoạt động của Vietcombank.

Thứ nhất, Vietcombank luôn xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, công bằng để mọi cá nhân trong tổ chức đều có thể phát huy năng lực của mình, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Chính điều đó đã tạo ra môi trường cho sự đổi mới và sáng tạo liên tục giúp doanh nghiệp luôn phát triển hướng tới việc cho ra đời nhiều sản phẩm tiên tiến, tiện ích, đa dạng và ứng dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tạo dựng uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Điều này thể hiện qua các chỉ số cơ bản như huy động vốn, tín dụng, quy mô luôn tăng trưởng cao hàng năm.
Thứ hai, mọi hoạt động của Vietcombank đều tuân thủ pháp luật và theo định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Thứ ba, nguyên tắc kinh doanh của Vietcombank là cùng có lợi. Đó là đảm bảo lợi ích của xã hội, lợi ích của đối tác và lợi ích của doanh nghiệp, trong đó có lợi ích của người lao động. Vietcombank có những chính sách ưu đãi lãi suất, phối hợp với các hiệp hội ngành nghề tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị kinh doanh, nâng cao năng lực. Liên tục trong nhiều năm qua Vietcombank đứng trong số 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất cả nước.

Thứ tư, hướng đến xây dựng một ngân hàng Xanh,Vietcombank có sự hỗ trợ đối với các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường bởi ngân hàng nhận thức rằng nếu tàn phá môi trường chính là chúng ta đang tàn phá sự phát triển bền vững.

Hội thi văn hóa khu vực do Đoàn TN Vietcombank tổ chức.

Để đảm bảo được những nguyên tắc và đạo đức kinh doanh đã đề ra đó thì các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp có những vai trò quan trọng góp sức chung vào xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Đảng bộ Vietcombank đã ban hành tháng 9/2012 “Sổ tay tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm  căn cứ xếp loại, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ. Đảng bộ thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên trước công việc, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức công đoàn phát huy vai trò của thanh tra nhân dân trong việc giám sát tuân thủ pháp luật của từng cán bộ, đoàn viên và triển khai các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng. Hàng năm, Vietcombank dành hàng trăm tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng các trạm y tế, các trường học, bệnh viện, trang bị các thiết bị y tế cũng như chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng cả xã hội thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Trong các hoạt động trên khắp mọi miền Tổ quốc đó, luôn có sự đồng hành và tham gia thực tế của các cán bộ nhân viên và tổ chức đoàn thể của Vietcombank. Chính qua những hoạt động thực tế gắn với cộng đồng đó đã tạo nên những nét văn hóa ngấm vào từng cán bộ nhân viên.

Ngoài việc hưởng ứng các hoạt động, phong trào do Đảng và Công đoàn phát động, Tổ chức đoàn thành niên của đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp Vietcombank với 5 giá trị cơ bản: Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới – Bền vững – Nhân văn với cấp thi từ chi nhánh, khu vực đến chung kết toàn hệ thống đã giúp các nhân viên nhất là nhân viên mới tiếp thu những nét văn hóa một cách sống động.

Đã có nhiều chi nhánh chọn ngày thành lập của mình là ngày hội văn hóa, tại đó các hoạt động văn hóa dành cho cán bộ, người thân và cả khách hàng đã được tổ chức sinh động thu hút được sự tham gia ngày càng đông của mọi thành phần. Cũng từ đó các hoạt động tình nghĩa như “Áo ấm cho em”, “Tiếp bước em tới trường” đã được phát động và triển khai nhân lên những sức mạnh cho các hoạt động thiện nguyện, nghĩa tình.

 Sự kiện Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định lấy ngày 10 tháng 11 hằng năm là ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Vietcombank và cộng đồng doanh nghiệp rất vui mừng khi từ nay sẽ  có ngày văn hóa doanh nghiệp để tôn vinh và bồi đắp một yếu tố rất quan trọng cho phát triển bền vững của bất kỳ một doanh nghiệp nào trong thời đại ngày nay. Vietcombank cũng mong rằng chúng ta từng bước xây dựng các tiêu chí để hàng năm, nhân ngày doanh văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, sẽ có những tổng kết, đánh giá để vinh danh những tổ chức và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp nhằm thực sự tạo ra động lực thúc đẩy yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Vietcombank ủng hộ nhiệt thành cuộc vận động hết sức có ý nghĩa này để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị mình cũng như lan tỏa tinh thần này tới các đối tác, bạn hàng.

Thêm bình luận

Các tin khác

#Vietcombank #doanh #nghip

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.