Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Thế giới di động chi gần 1.200 tỷ thưởng cho nhân viên |Tin tức Doanh Nghiệp


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động theo báo cáo số 0712/2016-TGDD ngày 12/12/2016 của CTCP Thế giới Di động (Mã CK: MWG).

Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 7.330.996 cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên. Trong đó, phát hành thêm cổ phiếu là 7.061.953 cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ là 269.043 cổ phiếu.

Hiện tại, cổ phiếu MWG có giá 154.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tính theo giá trị thị trường thì cán bộ công nhân viên của Thế giới di động sẽ nhận về lượng cổ phiếu tương ứng với gần 1.200 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Theo báo tóm tắt kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2016, doanh thu 11 tháng đầu năm 2016 của MWG là 39.666 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 34.166 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 116% kế hoạch năm và tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1.445 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 1.388 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 104% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu online 11 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp này đạt 2.944 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 3.300 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 89% kế hoạch năm và tăng trưởng 103% so với cùng kỳ năm 2015.

MWG cho biết, trong 11 tháng đầu năm, công ty đã khai trương 516 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, số siêu thị Thegioididong.com đã mở thêm 374 siêu thị mới và Điện máy Xanh mở thêm 142 cửa hàng.

Như vậy tính đến cuối tháng 11/2016, MWG có 1.149 siêu thị đang hoạt động, trong đó, chuỗi Thegioididong.com có 938 siêu thi và 211 siêu thị Điện máy Xanh.

Thêm bình luận

Các tin khác

#1200 #thng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.