Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Lợi nhuận trước thuế của BIDV năm 2016 đạt hơn 7.500 tỷ đồng |Tin tức Doanh Nghiệp


Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, tính đến cuối năm 2016 tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,007 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2015 và chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng.

Ảnh minh họa.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đến hết năm 2016 đạt hơn 935 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 758 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 17,85% so với năm 2015. Huy động vốn đạt gần 939 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn từ dân cư và tổ chức là gần 796 nghìn tỷ, tăng 20,45% so với năm trước.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận của băng tiếp tục có sự tăng trưởng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 7.507 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,47% trên tổng dư nợ.

Trong năm qua, BIDV nộp ngân sách nhà nước 4.627 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016, BIDV đã triển khai 28 gói tín dụng/sản phẩm tín dụng đa dạng với lãi suất ưu đãi cho các khách hàng tốt, lĩnh vực ưu tiên. Đến hết năm 2016, đã cho vay lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mức tăng trưởng 15-18%.

Thêm bình luận

Các tin khác

#nhun #BIDV #2016 #7500

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.