Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Báo cáo Thủ tướng các doanh nghiệp Nhà nước "giấu diếm" thông tin |Tin tức Doanh Nghiệp


Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính báo cáo việc thực hiện trên lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2017 để công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước vi phạm, chưa công bố thông tin trước công luận.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê báo cáo cụ thể chỉ số phát triển doanh nghiệp năm 2016 đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Số doanh nghiệp có hoạt động đến 31/12/2015; số doanh nghiệp thành lập mới năm 2016; số doanh nghiệp tạm ngừng quay trở lại hoạt động năm 2016; số doanh nghiệp giải thể, phá sản phải ngừng hoạt động năm 2016 và số doanh nghiệp đang hoạt động hiện có đến 31/12/2016.

Đồng thời phân tích kỹ về quy mô doanh nghiệp, lao động, quy mô vốn... báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Trung ương trước ngày 15/01/2017.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Thêm bình luận

Các tin khác

#doanh #nghip #thng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.