Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Tập đoàn dầu khí thu về hơn 1.200 tỷ đồng mỗi ngày |Tin tức Doanh Nghiệp


Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn dầu khí Việt Nam nhận định năm 2016 là năm khó khăn nhất của ngành dầu khí do tác động của thị trường thế giới, giá dầu giảm.

Tuy nhiên, những con số thống kê cũng cho thấy PVN đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Công tác tìm kiếm, thăm dò được triển khai tích cực, hiệu quả, bảo đảm tiến độ, giúp gia tăng trữ lượng dầu khí, quan trọng hơn, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tập đoàn đã có 3 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 16,66 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 100% kế hoạch.

Tập đoàn dầu khí thu về hơn 1.200 tỷ đồng mỗi ngày.

Sản lượng khai thác dầu thô trong nước về đích trước kế hoạch 25 ngày, với mức sản lượng khai thác vượt 1,18 triệu tấn so với kế hoạch đề ra.

Sản lượng khai thác khí về đích trước kế hoạch 35 ngày, với mức sản lượng khai thác vượt 1,0 tỷ m3 so với kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu sản xuất xăng dầu, điện và sản xuất phân đạm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 490.000 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 452,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 28 ngày, vượt 10.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 24,4 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo tổng kết, năm 2016, PVN đã chủ động tiết giảm trên 10,8 nghìn tỷ đồng chi phí, giúp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Năm 2017, PVN sẽ phấn đấu thực hiện gia tăng trữ lượng 10-15 triệu tấn dầu quy đổi, khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi. Sản xuất 20,1 tỷ kWh điện thương phẩm, 1,52 triệu tấn phân đạm, gần 6,8 triệu tấn xăng dầu các loại. Kế hoạch mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt khoảng 437,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 74,6 nghìn tỷ đồng.

Thêm bình luận

Các tin khác

#1200

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.