Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Sabeco đang có hơn 6.500 tỷ gửi ngân hàng |Tin tức Doanh Nghiệp


Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2016 và cả năm 2016.

Theo đó, doanh thu quý 4/2016 của Sabeco đạt 8.844 tỷ đồng tăng gần 80% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt 30.666 tỷ đồng, tăng 13% năm 2015.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của Sabeco đạt 831 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 98% cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí bán hàng trong năm 2016 cũng tăng nhẹ 7,8% so với 2015.

Trong quý 4/2016, Sabeco đạt lợi nhuận trước thuế 1.196 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung cả năm, Sabeco đạt lợi nhuận trước thuế 5.707 tỷ đồng, tăng 30.8% cùng kỳ 2015. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm đạt 4.655 tỷ đồng, tăng 32,8% năm 2015, vượt 27% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2016 đạt 4.475 tỷ đồng, tăng 37,8% năm trước, EPS năm 2016 đạt 6.978 đồng.

Tính tại thời điểm 31/12/2016, Sabeco có hơn 3.500 tỷ tiền và tương đương tiền, ngoài ra công ty có hơn 3.064 tỷ tiền gửi có thời hạn trên 3 tháng hạch toán tại khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.  Ngoài ra, Sabeco còn nắm giữ một lượng lớn bất động sản gồm 5 khu đất tại TP. HCM có tổng trị giá ước tính hơn 735 tỷ đồng.

Thêm bình luận

Các tin khác

#Sabeco #6500

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.