Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Thưởng Tết ở Thanh Hóa thấp nhất chỉ 30.000 đồng |Tin tức Doanh Nghiệp


Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm nay, ở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa nhận được kết quả khảo sát tại 37 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 20 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 9 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 476/8.336 doanh nghiệp dân doanh.

Khảo sát về thưởng Tết Dương lịch 2017 cho thấy, tổng số Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 8/9 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân là 367 nghìn đồng/người, cao nhất là 3 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Ảnh minh họa.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có kế hoạch thưởng là 16 đơn vị, với mức thưởng bình quân là 748.000 đồng/người, cao nhất là 3 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp FDI có 28 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức bình quân là 273.000 đồng/người, cao nhất là 250 triệu đồng/người, thấp nhất là 30.000 đồng/người. Còn khối doanh nghiệp dân doanh có 378 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, với mức thưởng bình quân là 427.000 đồng/người, cao nhất là 34 triệu đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với 52,75 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người, bình quân 3,093 triệu đồng/người. Mức thưởng này thấp hơn so với năm 2016 (52,75 so với 59,850 của khối doanh nghiệp tư nhân).

Khối doanh nghiệp dân doanh có 476 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức bình quân là hơn 3,6 triệu đồng, cao nhất là 38 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 17 đơn vị có kế hoạch thưởng với mức bình quân là hơn 3,8 triệu đồng, cao nhất là 43,7 triệu đồng, thấp nhất là 350.000 đồng.


Trong khi đó, đối với khối Công ty THHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức thưởng cao nhất là 36 triệu đồng/người, thấp nhất 800.000 đồng/người, bình quân 3,213 triệu đồng/người.

Thêm bình luận

Các tin khác

#Thng #Thanh #30000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.