Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Bộ Công Thương yêu cầu công ty đa cấp báo cáo định kỳ năm 2016 |Tin tức Doanh Nghiệp


Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ năm 2016 và gửi về Cục QLCT trước ngày 15/1/2017 theo địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 04.22205015, fax 04.22205003.

Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh yêu cầu báo cáo thông tin về doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

Đồng thời, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp năm 2016 của doanh nghiệp: doanh thu, lợi nhuận bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công Thương và được các Sở Công Thương xác nhận có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP trong năm 2016. Đồng thời cũng báo cáo về kết quả nộp thuế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước năm 2016 kèm theo tờ khai nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp.

Thêm bình luận

Các tin khác

#Thng #2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.