Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Nhà nước thu về 450 tỷ từ thoái vốn ở 5 lĩnh vực |Tin tức Doanh Nghiệp


Báo cáo vềt tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 11 tháng năm 2016, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 20/11/2016 đã có 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty nhà nước với tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24.390 tỷ đồng. 

Vốn điều lệ là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4.374 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Về tình hình thoái vốn, theo Bộ Tài chính, lũy kế 11 tháng năm 2016, các đơn vị đã thoái được 3.558 tỷ đồng, thu về 6.569 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm: đã thoái được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác: đã thoái 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng; thoái vốn ở SCIC: đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1.489 tỷ đồng, thu về 3.844 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trong kế hoạch tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty thống nhất chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các bộ, ngành, DNNN sẽ tăng cường thông tin, đẩy mạnh việc minh bạch, công khai hóa thông tin về quá trình cổ phần hóa; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với quá trình cổ phần hóa các DNNN.

Để tiến trình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN đạt mục tiêu, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thông qua người đại diện đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch, đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo đúng quy định.

Ngoài ra, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được phê duyệt cũng phải được tăng cường; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc không thực hiện có hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Thêm bình luận

Các tin khác

#thoi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.