Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Mức lương cao nhất năm 2016 ở Hà Nội là 80 triệu đồng/tháng |Tin tức Doanh Nghiệp


Theo đó, về mức lương, trong năm 2016, tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 5% so với năm 2015.

Cụ thể, doanh nghiệp FDI là khối doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất với 80 triệu đồng/tháng. Mức tiền lương bình quân năm 2016 của khối doanh nghiệp này là 4,65 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 4,4% so với năm trước. 

Mặc dù không phải là khối doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất nhưng khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước có mức lương bình quân cao nhất với 4,88 triệu đồng/tháng, tăng 2,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 37,1 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 3,85 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa.

Công ty do nhà nước làm chủ sở hữu có mức lương bình quân năm 2016 là 4,6 triệu đồng, mức tiền lương cao nhất là 31 triệu đồng/tháng và mức thấp nhất là 3,75 triệu đồng/tháng.

Khối doanh nghiệp tư nhân có mức lương bình quân là 4,55 triệu đồng/tháng, mức tiền lương cao nhất 40 triệu đồng/tháng, mức thấp nhất là 3,75 triệu đồng/tháng.

Về mức thưởng Tết, với Tết dương lịch 2017, mức thưởng bình quân là 1 triệu đồng/người (cao nhất là 20 triệu, thấp nhất là 200.000 đồng). 

Mức thưởng Tết Âm lịch 2017, các doanh nghiệp loại 1 có mức thưởng bình quân 3,4 triệu đồng/người, tăng 1,3% so với năm trước (cao nhất là 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người). Với doanh nghiệp loại 2, mức thưởng bình quân là 3,6 triệu đồng/người, tăng 2,8% so với năm trước (cao nhất 27,5 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng). Với doanh nghiệp loại 3, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước (cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất 550.000 đồng). Với doanh nghiệp loại 4, mức thưởng bình quân 3,8 triệu đồng/người, tăng 1% so năm trước (cao nhất 250 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp FDI, thấp nhất là 550.000 đồng).

Thêm bình luận

Các tin khác

#2016 #triu #ngthng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.