Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Mỗi ngày gần 170 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ phá sản |Tin tức Doanh Nghiệp


Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 doanh nghiệp, tăng 4.268 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (27,3%), số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 40.750 doanh nghiệp, giảm 14.992 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (giảm 26,9%).

Trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 7.919 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 39,76%; có 6.701 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 33,64%; có 1.950 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,79%; có 3.346 công ty cổ phần chiếm 16,80% và có 01 công ty hợp danh chiếm 0,01%.

Ảnh minh họa.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 17.251 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 42,33%; có 12.567 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,84%; có 3.663 doanh nghiệp tư nhân chiếm 8,99% và có 7.269 công ty cổ phần chiếm 17,84%.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 17.251 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 42,33%; có 12.567 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,84%; có 3.663 doanh nghiệp tư nhân chiếm 8,99% và có 7.269 công ty cổ phần chiếm 17,84%.

Theo số liệu thống kê, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,5% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 27,5%.

Trong năm 2016, tất cả các ngành, nghề đều có số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 689 doanh nghiệp, giảm 62,4%; Khai khoáng có 340 doanh nghiệp, giảm 51,6%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 201 doanh nghiệp, giảm 44,0%;...

Thêm bình luận

Các tin khác

#doanh #nghip #ngng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.