Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Công bố mức lương "khủng" của các sếp VNPT |Tin tức Doanh Nghiệp


Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015. Đáng chú ý, tại báo cáo lần này, công ty đã công bố tiền thù lao và lợi ích của các lãnh đạo chủ chốt trong công ty.

Theo đó, quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách là 5.303.200.000 đồng và quỹ tiền lương kiểm soát viên chuyên trách là 1.128.960.000 đồng. Tổng quỹ lương cho ban lãnh đạo của VNPT năm 2015 (14 người) là 6.432.160.000 đồng.

Cụ thể, trong năm 2015, ông Phạm Long Trận - Chủ tịch HĐTV VNPT (đã nghỉ hưu từ tháng 3/2015) nhận tổng mức lương là 100.800.000 đồng.

Mức lương năm 2015 của các lãnh đạo VNPT.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐTV đương nhiệm là ông Trần Mạnh Hùng nhận mức lương 600.600.000 đồng, trong đó có 3 tháng lương Tổng giám đốc khi ông còn đảm nhiệm chức vụ này (147.000.000 đồng) và 9 tháng cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên (453.600.000 đồng).

Tổng mức lương của Tổng giám đốc VNPT Phạm Đức Long là 575.400.000 đồng. Trong đó ông Long cũng lĩnh 3 tháng lương ở vị trí Phó tổng giám đốc là 134.400.000 đồng và 9 tháng lương khi ông đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc sau đó là 441.000.000 đồng.

Hai thành viên HĐQT là ông Hoàng Văn Hải, Nguyễn Mạnh Thắng cùng nhận mức lương là 537.600.000 đồng trong năm 2015. Cùng nhận mức lương trên là 4 Phó Tổng giám đốc: Nghiêm Phú Hoàn, Nguyễn Văn Nhiễn, Tô Mạnh Cường, Lê Ngọc Minh. Riêng ông Phan Hoàng Đức, Phó tổng giám đốc (nghỉ hưu từ tháng 8/2015) nhận 313.600.000 đồng.

Theo VNPT, nguyên tắc trả lương của VNPT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thêm bình luận

Các tin khác

#khng #VNPT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.