Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Nhân viên thu nhập "khủng", Công ty Mua bán nợ Việt Nam vẫn nợ gần 1 tỷ USD |Tin tức Doanh Nghiệp


Công ty Mua bán nợ Việt Nam vừa công bố các báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015, báo cáo tài chính, báo cáo thực trạng quản lý và báo cáo lương thưởng, theo tin trên báo VnExpress.

Theo báo cáo tài chính cho năm 2015, DATC có tài sản đạt gần 26.600 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn số này nằm ở khoản phải thu và đầu tư tài chính, với giá trị lần lượt là 21.462 tỷ và gần 4.700 tỷ đồng. Riêng khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm 2015, lên hơn 4.430 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng với các tài sản tài chính, phần dự phòng trích lập cho các khoản phải thu và đầu tư tài chính dài hạn cũng ghi nhận xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Nhân viên thu nhập "khủng", Công ty Mua bán nợ Việt Nam vẫn nợ gần 1 tỷ USD.

Đối với cơ cấu nguồn vốn, khoản mục nợ phải trả của DATC tính đến cuối năm 2015 đạt hơn 21.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 80% và gấp gần 4 lần so với vốn chủ sở hữu, trong đó riêng phải trả dài hạn khác là hơn 20.441 tỷ đồng. Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện dưới 1 năm gần 550 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục phải trả ngắn hạn khác.

Đối với rủi ro thanh khoản, ban lãnh đạo công ty cho rằng, mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp và DATC có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động động và thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

Với vấn đề xử lý nợ và tài sản tồn đọng, DATC đã thực hiện mua và nhận bàn giao hơn 2.160 tỷ đồng giá trị khoản nợ và tài sản trong năm 2015, trong đó giá trị xử lý trong năm đạt hơn 1.670 tỷ đồng với số tiền thu về 1.850 tỷ đồng. Đến cuối năm 2015, giá trị khoản nợ và tài sản chưa xử lý còn hơn 3.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm qua, DATC chi khá đậm trả lương nhân viên và lãnh đạo. Cụ thể, tính đến cuối năm 2015, công ty có 161 nhân viên, quỹ tiền lương là 65,1 tỷ đồng, quỹ thưởng là 16,3 tỷ. Bình quân thu nhập nhân viên đạt 28,1 triệu đồng/ tháng, theo VnEconomy.

Năm 2016, thu nhập của nhân viên công ty này bình quân dự kiến là 27,7 triệu đồng/tháng, với quỹ lương dự kiến nâng lên gần 72 tỷ đồng. 

Với cấp quản lý, DATC chi khoảng 4,07 tỷ đồng trả lương cho 9 lãnh đạo của công ty trong năm 2015. Mức thu nhập bình quân của các viên chức quản lý đạt 42,3 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, thu nhập cao nhất thuộc về Phó giám đốc Dương Thanh Hiền với 612 triệu đồng/năm. Tiếp đó là Phó giám đốc Phạm Mạnh Thường có thu nhập là 594 triệu đồng/năm. Trong khi Tổng giám đốc Lê Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị có mức lương khoảng 578 triệu đồng/năm, Phó giám dốc Hồ Văn Thám hưởng lương 554 triệu đồng/năm. 

Một số lãnh đạo khác là ông Phạm Quang Hiền, kế toán trưởng có mức lương 486 triệu đồng Kiểm soát viên Nguyễn Quang Huy hưởng lương 478 triệu đồng/năm. 

Thêm bình luận

Các tin khác

#khng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.